Viziunea și strategia noastră

Declarația de viziune a companiei este: „Având la bază experiența solidă dobândită ca furnizor român de servicii de transport de prima clasă, vom oferi în mod constant un nivel ridicat de servicii de calitate care se conformeaza cererilor.”

Elementul de bază al serviciilor noastre rămâne „cunoașterea locală”, cu toate acestea suntem viziunea noastră că, prin extinderea sferei serviciilor noastre de la „port” la „călătorie” sau „comerț”, vom ajuta directorii noștri să maximizeze performanța și siguranța activelor lor. Prin crearea unei organizații inspirate și dinamice vom genera, capturăm și vom profita de oportunități ”.

Misiunea noastră

Criteriile cheie de succes pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale companiei:

 • Menținerea unei organizații orientate către client (front – to back office)
 • Conștientizarea faptului că oamenii inspirați și motivați sunt cheia succesului
 • Recrutarea de oameni noi cu competențe și experiențe complementare în poziții de conducere cheie
 • Conștientizarea faptului că organizația trebuie să aibă abilitatea de a se schimba permanent, pentru a se adapta modificărilor din mediul operațional
 • Aprecierea că o platformă de business stabilă va genera oportunități dincolo de modelul de business principal

Obiectivele Noastre.

MGS se angajează să ofere un nivel ridicat de calitate pentru toată gama de servicii, într-un mod care să corespundă cerințelor și așteptărilor noastre.

Ca parte a acestui obiectiv, MGS a stabilit și menține un sistem de calitate, care este planificat și dezvoltat împreună cu organismele recunoscute și clienții noștri. Acest sistem de calitate este revizuit în mod curent pentru a se asigura eficiența sa continuă și se fac îmbunătățirile necesare pentru a satisface principalele așteptări.

Aceste obiective sunt în cascadă la toate nivelurile organizației noastre.

Sistemul de management al calității MGS este în conformitate cu cerințele ISO 9001-2008 și este certificat de Lloyd’s Register.

De încredere pentru companiile cu cea mai rapidă creștere:
Abstract
Cglobal
DigitalBox
Hemisferio
Next
Spaces

Valorile Noastre.

MGS a dobândit un set de abilități în mulți ani de experiență, ceea ce este de o importanță capitală pentru oferta noastră adresată clienților.

Calitatea Angajaților Noștri
Viziune Comună
Viteză și Precizie
Expertiză Inovatoare și Dovedită
Orientare către Client
About Us

Careers

Want to be a part
of our team?

​At MGS, we pride ourselves on providing a supportive and professional workplace for all our employees. If you are looking to be part of a values based culture, where development opportunities and diversity within your career are on offer, then register your interest today.

See Openings

Sediul Social:

Eroilor 5H
Valencia Building, Entrance 1
3rd Floor, Apt 115, Room 1
Otopeni – Ilfov
Romania
 • management@mgsolution.ro
 • 004 0372 764650

 • 004 0372 871605

Biroul Comercial București:

North Lane – Apicultorilor
Blvd 10, ap.08, district 1
Bucharest – Romania

 • management@mgsolution.ro
 • 004 0372 764650

 • 004 0372 871605

Biroul Comercial Constanța:

Mamaia Blvd 34, building LV2
entrance A, 1st floor, room 2

 • alexandra@mgsolution.ro

 • 004 0724 091656
 • 004 0372 871605

Obțineți o ofertă personalizată

Ne vom ocupa de serviciile dvs. logistice.

Cerere de ofertă
Sună

Our vision and strategy.

[/fusion_title]

The Company’s vision statements are “Based on a solid foundation as a leading Romanian shipping services provider we will consistently deliver a high level of quality services which conforms to our principal’s requirements.

The core element of our services remains the “local knowledge”, however we are our vision is that by extending the scope of our service from the “port” to the “voyage” or “trade” we will assist our Principals to maximize the performance and safety of their assets. By creating an inspiring and dynamic organization we will generate, capture and profit on opportunities”.

Our Mission

Key success criteria reaching the ambitious goals requires the Company to:

 • Maintain a customer oriented organization (front – to back office)
 • Be aware of that inspired and motivated people are the key to success.
 • New people with complementary competence and experience is recruited into key management roles
 • Be aware that the organization needs to have the ability to constantly change to adapt to changes in operating environment
 • Appreciate that a stable business platform will generate opportunities within and beyond the defined core business model.

Our Objectives

MGS is committed to provide a high level of quality for all range of services , in a manner which conforms to our Principals requirements and expectations.

As a part of this objective, MGS has established and maintains a quality system, which is planned and developed in conjunction with recognized bodies and our customers. This quality system is reviewed routinely to ensure its continued effectiveness and required improvements are made to meet principal expectations.

These objectives are cascaded to all levels of our organization.

The quality management system of MGS is in accordance with the requirements of ISO 9001-2008 and it is certified by Lloyd’s Register.

Trusted by the world’s fastest growing companies:
Abstract
Cglobal
DigitalBox
Hemisferio
Next
Spaces

Our Values.

MGS acquired set of skills in many years of experience which is of paramount importance for our offering to clients.

The quality of our People
Shared Vision
Speed and Accuracy
Innovative and Proven Expertise
Customer Focus

Meet the Team.

Richard Park Director

Emil Panait

General Manager

Jennifer Venis Office Manager

Alexandra Zomenfeld

Operations Manager

Jennifer Venis Office Manager

Alexandra Moise

Sales Manager

About Us

Careers

Want to be a part
of our team?

​At MGS, we pride ourselves on providing a supportive and professional workplace for all our employees. If you are looking to be part of a values based culture, where development opportunities and diversity within your career are on offer, then register your interest today.

See Openings

Registered Office:

Erou Iancu Nicolae Str. 103
Lot C5, Voluntari
Jud. Ilfov

 • management@mgsolution.ro
 • 004 0372 764650

 • 004 0372 871605

Bucharest Commercial Office:

North Lane – Apicultorilor
Blvd 10, ap.08, district 1
Bucharest – Romania

 • management@mgsolution.ro
 • 004 0372 764650

 • 004 0372 871605

Constanta Operational Office:

Mamaia Blvd 34, building LV2
entrance A, 1st floor, room 2

 • alexandra@mgsolution.ro

 • 004 0724 091656
 • 004 0372 871605

Obțineți o ofertă personalizată

Ne vom ocupa de serviciile dvs. logistice.

Cerere de ofertă
Sună